Maandelijkse archieven: januari 2019


Site Summer Meeting Tolhuis te Amsterdam

Site Summer Meeting Tijdens de GA is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer verdieping en kennisdeling op bijvoorbeeld wet- en regelgeving, maar ook op bijvoorbeeld verzekeringen. Zaken als de AVR, ook wel bekend als GDPR, de reisbranche regelgeving, er komt veel bij kijken. Programma Datum:                Maandag 25 […]


Site Spring meeting Sint-Michielsgestel

Site Spring Meeting Tijdens het gedeelte van de GA hebben wij over 2017 en de resultaten geavaleerd en gepresenteerd. De volgende belangrijke onderwerpen hebben de revue gepasseerd: – Wrap up 2017 – Goedkeuren notulen GA 2016 – Financiën en kascontrolecommissie 2016 – Financien en kascontrolecommissie 2017 – Update ledenbestand – […]