Bestuur


Bestuur

Het bestuur stelt zich hierbij kort voor:

 

 Voorzitter  Roger Schreurs
 Penningmeester  Stephan Stokkermans
 Communicatie  Anneke Wijdogen-Vis
 Educationals  Femke Scheltinga Koopman
 Leden / Membership  Mark Witteman
lees meer…

 De belangrijkste verantwoordelijkheden van het Site bestuur zijn:

• Leiding geven aan de vereniging als geheel
• de formulering van strategie en positionering voor de branche in zijn totaliteit
• het monitoren en rapporteren van markt ontwikkelingen aan de leden
• educatie en kennisverbreding ten faveure van de leden
• de vertegenwoordiging namens branche in alle relevante sectoren

.

Contactgegevens:

 

Site Nederland Secretariaat:

p/a Corendon Hotels & Resorts t.a.v. Anneke Wijdogen-Vis

Aletta Jacobslaan 7
1066 BP Amsterdam
t: +31 20 8207840
e: anneke.wijdogen@corendonhotels.com

.

Site Membership
Mark Witteman – mark@misterrotterdam.nl