Lid worden?


Nieuwe leden zijn van harte welkom bij SITE NL. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden om lid van SITE NL te worden:

Het lidmaatschap van SITE NL staat open voor personen die voldoen aan de kwaliteitseisen en bepalingen zoals hieronder genoemd. Het bestuur van de vereniging beslist uiteindelijk over toelating tot en uitsluiting van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is een persoonlijk lidmaatschap. Opzegtermijn voor een lidmaatschap bedraagt 3 maanden.

De leden van Site NL zijn bestuurders/managers/eigenaren van bedrijven/instellingen en/of zijn actief in de Incentive en/of Motivational Travel (reis)wereld.

.

Wat wij bieden:

4 formele meetings per jaar

Deze meetings vinden doorgaans plaats op bijzondere locaties in Nederland en duren van 13.30 tot 18.30. Na afloop bieden wij (doorgaans) de mogelijkheid om op een bijzondere wijze de dag af te sluiten.

  • januari           Algemene Leden Vergadering
  • maart             Spring Meeting
  • juni                 Summer Meeting
  • oktober          Fall Meeting

1 informele meeting in augustus: de Summer BBQ

Een netwerk van 70 bevlogen MICE – collega’s in de branche

Belangenbehartiging

Kennisoverdracht

Ontmoetingsplek

 

Een lid van SITE NL:

moet voldoen aan een optimale bedrijfsvoering en naar algemeen geaccepteerde bedrijfseconomische maatstaven solvabel zijn;

moet tenminste drie jaar aantoonbare werkervaring binnen de incentivebranche hebben;

dient qua professionaliteit, kwaliteit en imago aan te sluiten bij het profiel van de vereniging en haar leden;

moet lid zijn van SITE Global en verschuldigde contributie jaarlijks voor 1 april hebben voldaan;

dient na ontvangst van de factuur zorg te dragen voor tijdige betaling van de evenementenbijdrage;

dient zich te houden aan – en gedragen naar de Code of Ethics Site International;

heeft de verplichting zich afdoende te verzekeren met een polis die passend is bij de activiteit(en).

.

Geïnteresseerden kunnen zich als potentieel nieuw lid aanmelden bij SITE Global via de website siteglobal.com. Na deze aanmelding volgt een ballotageronde. Potentiele nieuwe leden worden middels de maandelijkse toegestuurde ledenlijst kenbaar gemaakt aan het bestuur van SITE Nederland waarna zij de Vereniging informeert. In een periode van 4 weken daaropvolgend kunnen leden aan het bestuur eventuele opmerkingen omtrent een nieuw beoogd lid kenbaar maken. Na de ballotageronde wordt het lidmaatschap definitief en volgt vanuit de Vereniging ook de factuur voor de evenementenbijdrage. Op de eerst volgende bijeenkomst worden de nieuwe leden (mits aanwezig) uitgenodigd zichzelf even kort te introduceren.

Door onderstaan formulier in te vullen zet u de eerste stap om lid te worden. Wij zullen contact met u opnemen.

nieuw lid

 

 

 

 

 

.